Home / Tag Archives: iphone

Tag Archives: iphone

iPhone 6 Plus review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also ...

Read More »

iOS 7 quyết định sự sống còn của Apple?

Thực sự, đội quân Android đang tiến hoá nhanh hơn iOS trong những ngày này. Những năm trước đây, điều này dường như là không thể. Những mẫu Android đầu tiên chỉ như những phiên bản copy vụng về của nền tảng di động “long lanh” của Apple, với chỉ ...

Read More »