Home / Phan Rang - Ninh Thuan / vài món linh linh vga + nguồn + chân dell + Bungee

vài món linh linh vga + nguồn + chân dell + Bungee

vài món linh tinh cần bán cho ai cần ạ ^^Vga his 5570 hoặc động bình thường quạt kêu e e , anh thợ nào mua về thay dầu chắc oke: 200k- Nguồn cooler master xài bình thuờng không lỗi lầm: 250k ( nguồn + vga mua chung bán 400 … Xem chi tiết tại đây: http://teenphanrang.net/forum/thread-vai-mon-linh-linh-vga-nguon-chan-dell-bungee-69466-1-1.html

About Autobot

Check Also

Cần mua CPU + RAM

Mình cần đổi CPU : G3220 —-> I3-4150 Và mua thêm DDRAM3 4GB/1600 SL cần ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *