Home / Phan Rang - Ninh Thuan / Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (Phasuco) được chào bán gần 1,6 triệu cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (Phasuco) được chào bán gần 1,6 triệu cổ phiếu ra công chúng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho ().

Theo đó, Phasuco được chào bán 1.566.700 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó chào bán 1.096.690 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 78.335 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: 391.675 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 15,667 tỷ đồng.

Được biết, Phasuco có vốn điều lệ 15,667 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 160 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thị xã – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

TPR Xin chúc mừng Phasuco !

Từ khoá được tìm kiếm :

About Autobot

Check Also

Ninh Thuận: Kỳ lạ cậu bé gần 3 tuổi đã biết đọc

Mấy ngày gần đây, nhiều người hiếu kỳ đã đến nhà anh Phạm Đông Khả, ...