Home / News / Photos of Final Match UEFA Champions League Bayern Munich Vs Chelsea

Photos of Final Match UEFA Champions League Bayern Munich Vs Chelsea

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/93/fullj.2fb178c87eb9a230f2dfda266e5110bd/2fb178c87eb9a230f2dfda266e5110bd-getty-144812642.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/fe/fullj.9860a4b913432fbb3699ca7cdd7e134e/9860a4b913432fbb3699ca7cdd7e134e-getty-144812618.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/c0/fullj.81a9caaf662c034133de773df587b4d5/81a9caaf662c034133de773df587b4d5-getty-144812615.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/c7/fullj.f716d4d6e3b0825caa17d5ccc783b3bc/f716d4d6e3b0825caa17d5ccc783b3bc-getty-144812603.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/71/fullj.ceba94fd9e3ba6f30e8bec710c3f68a5/ceba94fd9e3ba6f30e8bec710c3f68a5-getty-144812538.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/46/fullj.0b8443734307b68978d3554a08861ed7/0b8443734307b68978d3554a08861ed7-getty-144812458.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/a9/fullj.2e9436c020ebf27e7f3a8bae47220595/2e9436c020ebf27e7f3a8bae47220595-getty-511040188.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/ad/fullj.4ada1456c978d5a07476c2556739a153/4ada1456c978d5a07476c2556739a153-getty-511040165.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/aa/fullj.19b62f2115a3e419885e5833f94c86c3/19b62f2115a3e419885e5833f94c86c3-getty-511040176.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/3a/fullj.c9ce7a16ca5c1508a9bfcb53d45bdee0/c9ce7a16ca5c1508a9bfcb53d45bdee0-getty-511040123.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/84/fullj.9e02abb07b8399eef6d36e29ea732df3/9e02abb07b8399eef6d36e29ea732df3-getty-511040119.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/c6/fullj.03f4ea6c379d98f41554f2e3b0738e91/03f4ea6c379d98f41554f2e3b0738e91-getty-511040103.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/4f/fullj.0aa32a83e75c361134d59e70372f4cca/0aa32a83e75c361134d59e70372f4cca-getty-511040078.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/04/fullj.5196494cebb8dcd0d72a31072f9b70fa/5196494cebb8dcd0d72a31072f9b70fa-getty-511040056.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/81/fullj.b7d2519f5ada869a518864b60eb6788a/b7d2519f5ada869a518864b60eb6788a-getty-511040068.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/2b/fullj.0db55b92cd28b3e56da8a78d6e9794f0/0db55b92cd28b3e56da8a78d6e9794f0-getty-511039964.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/f7/fullj.b49ef0b36c9735c87c5d0e7cbb183edd/b49ef0b36c9735c87c5d0e7cbb183edd-getty-511039957.jpg

http://l.yimg.com/j/assets/p/sp/getty/16/fullj.cb6ac8307e02a09ca9dc3ba214ec1416/cb6ac8307e02a09ca9dc3ba214ec1416-getty-511039936.jpg

Source: Yahoo Sport

Từ khoá được tìm kiếm :

About kubjnzzzle

Check Also

MC Anh Tuấn đón “xế” yêu

Chiếc mô-tô 2009 Triumph Street Triple sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ, khoáng đạt màu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *