Driver máy in hóa đơn BIRTH PRP-085IIIT

Linh Tinh 3 Comments

TÌm hoài trên mạng mà toàn link die , tìm 1 lát mới thấy link down :

http://www.birch.com.tw/Drivers/Receipt/PRP_Series-A111a.rar

Các loại khác anh em cứ vào trang đó tìm

3 Responses to “Driver máy in hóa đơn BIRTH PRP-085IIIT”

  1. trung

    Bạn đùa hay sao vậy? File đã chạy rồi còn đâu?

Leave a Reply