Mẹo Facebook : tag tên bạn bè, trang (page) lên status của Facebook

Facebook Leave a comment

TPR chia sẽ với các bạn một mẹo nhỏ rất hay là tag tên bạn bè (friends), trang (page) lên status của .

tag_friends_to_status_facebook_1

Cách làm như sau, trong trang Facebook của mình, bạn click vào dòng status rồi gõ vào chứ @ rồi viết liền tên bạn mình vào, bạn gõ tới đâu Facebook sẽ tự động tìm tên người bạn tới đó, sau đó bạn click vào tên người bạn muốn add.

tag_friends_to_status_facebook_2

tag_friends_to_status_facebook_3

Bạn có thể thêm dấu phẩy (,) để phân biệt giữa các tên hoặc viết liên tục.

Hiện tại tính năng này chỉ áp dụng được trong status, chưa áp dụng được cho comment.

theo salebit

Leave a Reply