Card VGA Gigabyte GTX 950

  • Thread starter baosinhnt
  • Start date
B

baosinhnt

Guest
Còn xót cây VGA Gigabyte GTX 950, mã như hình dưới, hàng mới leng keng, chiến PUBG vô tư.
✓ Còn bh Hãng và Phong Vũ T4/2019
✓ Giá ra đi : 1tr450k
✓ Ib fb hoặc 0378076325

 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Top